Foto gemaak tijdens storm Poly. Een boom is omgevallen op een auto.
Foto: Wouter Visser

Weerwaarschuwingen van het KNMI goed gewaardeerd

13 februari 2024

De weerwaarschuwingen van het KNMI worden goed gewaardeerd. Dat blijkt uit peilingen die we afgelopen jaar hebben uitgevoerd na afloop van een code oranje of rood. Uit het onderzoek blijkt dat tweederde van de mensen de codes passend vond bij de weersomstandigheden en driekwart van de mensen wist wanneer er een waarschuwing is afgegeven in de eigen provincie. Een ruime meerderheid van de Nederlandse bevolking vond het tenminste in enige mate belangrijk om op de hoogte te zijn van weerwaarschuwingen.

Over het algemeen waren Nederlanders positief over de timing van de waarschuwingen. De meeste mensen vonden in 2023 dat de weerwaarschuwingen op het goede moment werd afgegeven. Voor driekwart van de mensen was de tijdsperiode van de waarschuwingen (heel) duidelijk. Bij code rood voor storm Poly op 5 juli 2023 vond men de tijdsperiode van de waarschuwing duidelijker dan bij de andere codes.

Waarschuwing is duidelijk en bruikbaar

Uit de flitspeilingen van afgelopen jaar blijkt dat driekwart van de Nederlandse bevolking wist dat het KNMI de weerwaarschuwingen afgeeft. De Nederlandse burger was positief over het algemene bericht van de weerwaarschuwing. Men vond vooral het woordgebruik in het bericht duidelijk en de informatie bruikbaar.

Na het zien van het bericht met de weerwaarschuwing, wisten de meeste mensen voor welk gebied de melding gold en wat men kon verwachten. Acht op de tien vonden het duidelijk voor welke periode de melding geldig was.

Aanpassen gedrag na een code

Vier op de tien Nederlanders pasten hun gedrag aan vanwege de waarschuwing. Code rood voor storm Poly had duidelijk een groter effect op het gedrag dan code oranje. De belangrijkste reden om het gedrag niet aan te passen, is dat men toch al geen plannen had om naar buiten te gaan.

Aanbevelingen

Uit de peilingen van 2021 en 2022 bleek dat de Nederlandse bevolking niet altijd wist wat te verwachten of te doen bij een weerwaarschuwing. Naar aanleiding van deze feedback communiceren we nu duidelijker op onze website wat te verwachten en wat te doen bij gevaarlijk weer. Bij uitgifte van een code oranje of rood delen we deze adviezen ook op sociale media.

Afgelopen jaar hebben we in de peilingen ook gevraagd wat mensen vinden van deze informatie. Een ruime meerderheid vindt de informatie in het bericht bruikbaar en het woordgebruik duidelijk. Ook wordt het bericht als volledig ervaren.

Uit het meest recente onderzoek blijkt dat het communiceren van wat mensen kunnen verwachten en doen na een weerwaarschuwing nog beter kan. Het KNMI werkt elke dag aan het verbeteren van weerwaarschuwingen en naar verwachting wordt komend jaar een vernieuwde KNMI-app uitgebracht, waarin ook aandacht komt voor handelings- en impactinformatie.

Over het onderzoek

Het KNMI heeft aan Ipsos I&O gevraagd om peilingen uit te voeren vlak nadat een weerwaarschuwing is afgegeven. In 2023 hebben we 1 code rood en 9 keer code oranje uitgegeven. Na vijf van deze weerwaarschuwingen zijn peilingen uitgevoerd onder een representatieve groep van de Nederlands bevolking. Na één jaar is er een overkoepelend rapport opgesteld. Ook in 2021 en 2022 zijn flitspeilingen uitgevoerd naar de weerwaarschuwingen.

Bekijk het rapport peilingen weerwaarschuwing 2023.

 

Figuur 1: Over het algemeen waren Nederlanders positief over de timing van de waarschuwingen. De meeste mensen vonden in 2023 dat de weerwaarschuwingen op het goede moment werd afgegeven.
Figuur 1: Over het algemeen waren Nederlanders positief over de timing van de waarschuwingen. De meeste mensen vonden in 2023 dat de weerwaarschuwingen op het goede moment werd afgegeven.
Figuur 2: Uit het onderzoek blijkt dat tweederde van de Nederlanders de codes passend vond bij de weersomstandigheden.
Figuur 2: Uit het onderzoek blijkt dat tweederde van de Nederlanders de codes passend vond bij de weersomstandigheden.

Recente nieuws- en klimaatberichten

 1. De klimaatstreepjescode van Koning Willem-Alexander

  Zaterdag viert Koning Willem-Alexander zijn 57ste verjaardag. Hoe is het klimaat tijdens zijn lev...

  24 april 2024 - Klimaatbericht
 2. Europa was in 2023 uitzonderlijk warm en nat

  Het jaar 2023 was – wederom – een jaar vol extremen in Europa; één van de natste jaren in de meti...

  22 april 2024 - Klimaatbericht
 3. Toename broeikasgas methaan in hogere versnelling

  Wereldwijd warmt het klimaat op doordat de hoeveelheid broeikasgassen in de atmosfeer steeds verd...

  17 april 2024 - Klimaatbericht
 4. De hoofdmoot van de jaarneerslag

  Alle regen in een jaar opgeteld bedekt Nederland gemiddeld met een laag water van 85 centimeter. ...

  15 april 2024 - Klimaatbericht
Toon alle nieuws- en klimaatberichten