23 maart is de Wereld Meteorologische Dag
23 maart is de Wereld Meteorologische Dag

Wereld Meteorologische Dag

23 maart 2023

Vandaag is het Wereld Meteorologische Dag. Het thema is ‘De toekomst van weer, klimaat en water over generaties heen’. Volgens de Wereld Meteorologische Organisatie (WMO), waar het KNMI lid van is, moeten we onze verantwoordelijkheid nemen om de planeet leefbaar te houden voor toekomstige generaties. De Wereld Meteorologische dag valt samen met de 150e verjaardag van de Internationale Meteorologische Organisatie, de voorganger van het WMO.

In 150 jaar 1 graad warmer

De Wereld Meteorologische Dag op 23 maart staat in het teken van klimaatverandering. De wereldgemiddelde temperatuur is nu ruim 1 graad warmer dan 150 jaar geleden. Het gevolg is extremer weer, een hogere zeespiegel en smeltend poolijs. Dit betekent dat we in de toekomst vaker te maken krijgen met hittegolven, droogtes en overstromingen. 

Deze figuur uit het laatste IPCC-rapport laat zien dat zien dat huidige en toekomstige generaties een ander klimaat en andere wereld zullen ervaren (figuur in het Nederlands vertaald door Karin van der Wiel

De WMO ziet ook positieve ontwikkelingen. Dankzij het wereldwijd uitwisselen van data, machine learning en kunstmatige intelligentie is de nauwkeurigheid van weerberichten en early warnings aanzienlijk verbeterd. De wetenschap wordt steeds beter in het monitoren, simuleren en voorspellen van het klimaat. Dat helpt beleidsmakers met het nemen van belangrijke beslissingen. 

Buys Ballot 

De Nederlandse meteoroloog Buys Ballot pleitte anderhalve eeuw geleden al voor een wereldwijd netwerk van meteorologische waarnemingen. Dit leidde tot de oprichting van de Internationale Meteorologische Organisatie in Wenen in 1873, een tijdperk waarin de vervuiling door de industriele revolutie op gang kwam. Uiteindelijk werd op 23 maart 1950 de Wereld Meteorologische Organisatie opgericht. Om het werk van Buys Ballot te eren onthulde secretaris-generaal Petteri Taalas in 2022 een plaquette bij de Dorpstraat 10 in De Bilt, waar het secretariaat van de Internationale Meteorologische Organisatie was gevestigd van 1928 tot 1936.

Wereld Meteorologische Organisatie (WMO) 

De WMO is de overkoepelende organisatie van de meteorologische en hydrologische instellingen in de wereld.185 lidstate nzijn aangesloten, waaronder Nederland. De organisatie is van groot belang voor internationale samenwerking, de uitwisseling van meteorologische gegevens, verwachtingen en waarschuwingen, en het bevorderen van wetenschappelijk onderzoek op het gebied van weer en klimaat.  

Wereldwijd waarnemingsnetwerk 

Weerberichten zoals we die tegenwoordig kennen, zouden zonder de WMO niet gemaakt kunnen worden. Voor het maken van weerberichten en voor klimaatonderzoek zijn waarnemingen nodig. Het in stand houden van het wereldwijde waarnemingsnetwerk is een van de voornaamste taken van de WMO. De organisatie heeft richtlijnen opgesteld aan welke eisen weerstations, weerkundige waarnemingen en meetinstrumenten moeten voldoen. Dat zorgt  ervoor dat de waarnemingen representatief zijn, met elkaar vergeleken kunnen worden en trends kunnen worden vastgesteld.

Recente nieuws- en klimaatberichten

 1. Toename broeikasgas methaan in hogere versnelling

  Wereldwijd warmt het klimaat op doordat de hoeveelheid broeikasgassen in de atmosfeer steeds verd...

  17 april 2024 - Klimaatbericht
 2. De hoofdmoot van de jaarneerslag

  Alle regen in een jaar opgeteld bedekt Nederland gemiddeld met een laag water van 85 centimeter. ...

  15 april 2024 - Klimaatbericht
 3. Onmisbare metingen op zee staan onder druk

  We gebruiken de Noordzee om te varen, te vissen en energie op te wekken. Maar wist je ook dat vee...

  10 april 2024 - Klimaatbericht
 4. Verdroging start steeds vroeger in het voorjaar

  Op 1 april start officieel het groeiseizoen. Vanaf die dag houdt het KNMI het neerslagtekort bij ...

  02 april 2024 - Klimaatbericht
Toon alle nieuws- en klimaatberichten