illustratie regen
©KNMI

Zware regen

Zware regen in korte tijd kan leiden tot wateroverlast of overstromingen. Ook in het verkeer kan veel neerslag voor problemen zorgen.

Wat kan ik verwachten en wat kan ik doen bij zware regen?

Mens en dier

Wat kan ik verwachten?
Wat kan ik doen?
 • Volg weerberichten en waarschuwingen via KNMI.nl en KNMI-app

Omgeving

Wat kan ik verwachten?
 • Kans op overlast en schade rond en in het huis, zoals het onderlopen van kelders en tuinen, vooral in laaggelegen gebieden en op plekken met veel tegels en asfalt

Wat kan ik doen?
 • Sluit kelders af als het kan

Verkeer

Wat kan ik verwachten?
 • Kans op vertragingen op de weg en in het openbaar vervoer

Wat kan ik doen?
 • Bekijk voor vertrek de actuele situatie en het advies van Rijkswaterstaat voor de snelwegen op rwsverkeersinfo.nl

Mens en dier

Wat kan ik verwachten?
 • Vooral in heuvelachtige gebieden kans op verwonding en verdrinking door snel stijgend en snel stromend water

Wat kan ik doen?
 • Volg bij hoogwater opdrachten op van gemeente, overheid en hulpdiensten

Omgeving

Wat kan ik verwachten?
 • Bij slechte afvoer kunnen daken instorten

Wat kan ik doen?
 • Sluit kelders af als het kan

Verkeer

Wat kan ik verwachten?
 • Grote kans op vertragingen op de weg en in het openbaar vervoer

Wat kan ik doen?
 • Bekijk voor vertrek de actuele situatie en het advies van Rijkswaterstaat voor de snelwegen op rwsverkeersinfo.nl

Mens en dier

Wat kan ik verwachten?
 • Vooral in heuvelachtige gebieden kans op verwonding en verdrinking door snel stijgend en snel stromend water

Wat kan ik doen?

Omgeving

Wat kan ik verwachten?
 • De stroom kan uitvallen

Wat kan ik doen?
 • Sluit kelders af als het kan

Verkeer

Wat kan ik verwachten?
 • Grote kans op vertragingen op de weg en op veel plaatsen geen openbaar vervoer

Wat kan ik doen?
 • In sommige situaties kan Rijkswaterstaat oproepen niet de weg op te gaan

Uitleg over regenintensiteit

Neerslag valt in de zomer vaak uit harde buien die vooral plaatselijk voor wateroverlast zorgen. In de winter regent het minder hard maar veel langduriger en over grotere gebieden. 

In het verkeer kan zware regen leiden tot slippen met de auto en slecht zicht. Het is dus belangrijk om te weten hoeveel regen er binnen een bepaalde tijd verwacht kan worden of gevallen is. Ook voor rioleringen en waterbeheerders is het belangrijk te weten of bepaalde drempelwaarden worden overschreden en hoe vaak dat gebeurt.

Zicht Motregen Regen Sneeuw
0-50 meter     zeer zwaar
50-200 meter     zeer zwaar/zwaar
200-500 meter   tropisch zwaar
500-1000 meter dicht zeer zwaar matig
1-2 kilometer matig zwaar licht
2-4 kilometer licht zwaar zeer licht
4- 10 kilometer   matig  
10-20 kilometer   licht  


Maat voor intensiteit

Als maat voor de intensiteit van de neerslag wordt gekeken naar de hoeveelheid die in een uur valt. Het KNMI beschikt over klimatologische meetreeksen van de uurintensiteit van de neerslag in De Bilt over een periode van meer dan honderd jaar. Voor bijna dertig weerstations in ons land zijn deze gegevens ook bekend over kortere periodes. Dit geeft een beeld van de mogelijke heftigheid van neerslag. Daarnaast worden statistieken gebruikt van de hoeveelheden in kortere of langere tijdseenheden van een kwartier tot 6, 12 of 24 uur. 

Dag met zware regen

Plaatselijke neerslag van meer dan 25 millimeter in een uur noemen we een hoosbui. Om van een dag met zware regen te spreken moet er op minstenséén van de officiële weerstations 50 millimeter of meer zijn gevallen. Waardes boven de 50 millimeter in een uur en 100 millimeter in een dag komen in Nederland ongeveer één keer per eeuw of iets vaker voor wanneer men zich op een vaste locatie bevindt.

Dauwpuntstemperaturen

De intensiteit van neerslag hangt sterk samen met de relatieve luchtvochtigheid. Wanneer de temperatuur stijgt zal de maximale hoeveelheid vocht die de atmosfeer kan bevatten ook toenemen. De dauwpuntstemperatuur stijgt dan in het algemeen ook en daarmee de intensiteit van de neerslag. Bij de zwaarste buien zijn in ons land steeds zeer hoge dauwpuntstemperaturen gemeten van soms meer dan 20 graden. De lucht voelt dan heel benauwd aan. 

Wateroverlast

Het ontstaan van wateroverlast hangt af van de intensiteit en duur van de bui, maar ook van lokale omstandigheden zoals de riolering, eventuele helling van het terrein en eigenschappen van de ondergrond. Riolering zijn vaak gedimensioneerd om een hoeveelheid van 20 millimeter per uur aan te kunnen. Vaak wordt als index voor een dag met extreme neerslag 50 millimeter per dag aangehouden.  

Meer uitleg over

 • ©KNMI

  Onweersbuien

  Bij onweersbuien kunnen windstoten, zware regen of hagel voorkomen. Onweer kan ook samengaan met valwinden en windhozen.
 • illustratie windstoten

  Windstoten en storm

  Windstoten zijn kortdurende rukwinden of windvlagen van minstens 50 kilometer per uur. Bij zware windstoten (vanaf 75 km/u) kan het KNMI een waarschuwing uitgeven. Vanaf windkracht 9 spreken we van storm.