Klimaatdashboard

Het klimaatdashboard van het KNMI omvat een groot aantal grafieken met daarin de trend, de verwachting en de verschillende klimaatscenario's voor de toekomst voor de variabelen temperatuur, neerslaghoeveelheid, neerslagtekort, nat/droog (SPEI), zeespiegel, windsnelheid, zonnestraling en mist.