Nieuwsbericht

Klimaatdashboard met interactieve grafiek

07 december 2020

Hoe is de gemiddelde temperatuur in De Bilt sinds 1901 veranderd? Waar komt het huidige jaar/seizoen naar verwachting op uit? En wat zijn de scenario's voor de toekomst tot 2100? Het klimaatdashboard geeft in een interactieve grafiek antwoord op deze vragen.

Het nieuwe klimaatdashboard van het KNMI toont in één overzicht de gemiddelde temperatuur met daarin de trend, de verwachting en de verschillende klimaatscenario's voor de toekomst. 

De jaartemperatuur in De Bilt is tussen 1901 en 2020 met ruim 2 °C gestegen

Duidelijk wordt dat de gemiddelde jaar- en seizoenstemperatuur (zwarte lijn) ieder jaar varieert: we zien pieken én dalen. Maar de trend (donkerblauwe lijn) gaat omhoog. De jaartemperatuur in De Bilt is tussen 1901 en 2020 met ruim 2 °C gestegen. Daarnaast zien we dat de ‘normaal’ – het dertigjarig gemiddelde – (lichtblauwe horizontale lijnen) in de loop der tijd steeds verder omhoog gaat: wat we vroeger normaal vonden, is dat nu niet meer.

Klimaatdashboard met interactieve grafiek ©KNMI

Het klimaatdashboard bevat drie onderdelen:

Waarnemingen

De zwarte lijn toont de gemiddelde jaar- of seizoenstemperatuur die we gemeten hebben. De donkerblauwe lijn is de trend in dit gemiddelde. De lichtblauwe lijn is de normaal, ook wel het langjarig gemiddelde voor de periodes 1901-1930; 1931-1960; 1961-1990. De nieuwe normalen over de periode 1991-2020 worden hier in januari 2021 aan toegevoegd. Er staat nu een indicatie in voor de periode 1991-2019.

Verwachting

Het rode bolletje geeft een verwachting voor de gemiddelde jaartemperatuur of voor de gemiddelde temperatuur van het lopende seizoen. Aan het begin van het jaar/seizoen is de verwachting nog onzeker, omdat deze dan nog grotendeels op de meetgegevens van voorgaande jaren is gebaseerd. De rode streep, met het bolletje in het midden, geeft de onzekerheid weer. De verwachting wordt minder onzeker aan het eind van het jaar/seizoen, omdat dan steeds duidelijker wordt hoe het jaar/seizoen ten opzichte van voorgaande jaren uit zal vallen. 

Wat is normaal rond 2050 en 2085?

De gekleurde horizontale lijnen geven aan met welke gemiddelde jaar-/seizoenstemperatuur we in de toekomst rekening moeten houden, volgens de vier KNMI’14-klimaatscenario’s. De nieuwe normaal, het dertigjarig gemiddelde, zal rond 2050 tussen de 11,1 en 12,4 °C liggen. En rond 2085 tussen de 11,4 en 13,8 °C. De KNMI’14-scenario’s worden in 2023 vervangen door de nieuwe KNMI’23-klimaatscenario’s.

Eerste product van het Early Warning Centre 

Het KNMI ontwikkelt een Early Warning Centre (EWC)

Het klimaat verandert snel. Hierdoor komen weersextremen vaker voor. Om in te spelen op het veranderde weer en de maatschappelijke vraag gaat het KNMI de atmosfeer nog beter monitoren en eerder en preciezer waarschuwen. Daarom ontwikkelt het KNMI een Early Warning Centre (EWC), een zogenaamd nationaal waarschuwingsadviessysteem. Het klimaatdashboard is het eerste monitoring-product dat gemaakt is als onderdeel van het EWC.

Begin oktober lanceerden we onze nieuwe pagina klimaat waarop informatie over het klimaat van Nederland verzameld is, met onder meer het klimaatdashboard. Dit dashboard wordt in 2021 uitgebreid met meer klimaatvariabelen zoals neerslag. 

Recente nieuws- en klimaatberichten

 1. Water vraagt meer ruimte in stad van de toekomst

  Nu met de herfst het natste seizoen van het jaar is aangebroken, zien we de straten weer vaker on...

  19 oktober 2021 - Nieuwsbericht
 2. KNMI-klimaatwetenschapper Geert Jan van Oldenborgh overleden

  Geert Jan van Oldenborgh (59) is dinsdag 12 oktober overleden. De bijdrage van Geert Jan aan de k...

  14 oktober 2021 - Nieuwsbericht
 3. KNMI-Global geeft impuls aan samenwerking met ontwikkelingslanden

  96 procent van alle rampen wereldwijd zijn gerelateerd aan (extreme) weersomstandigheden, aldus d...

  13 oktober 2021 - Nieuwsbericht
 4. Graaddagen in gasjaar 2021

  Gedurende het gasjaar, dat loopt van 1 oktober tot en met 30 september, berekent het KNMI dagelij...

  12 oktober 2021 - Nieuwsbericht
Toon alle nieuws- en klimaatberichten