Nieuwsbericht

Herwijnen nieuwe locatie KNMI-radar

19 oktober 2016

Het KNMI heeft zijn neerslagradars vernieuwd met de plaatsing van nieuwe schotelantennes in Herwijnen en in Den Helder.. Op 12 mei 2017 wordt het nieuwe radarnetwerk tijdens een feestelijke bijeenkomst in Herwijnen officieel in gebruik genomen.

De radar in Herwijnen vervangt de radar op de toren van in De Bilt. Door de vele hoogbouw in de naaste omgeving is het zicht aan de horizon in De Bilt minder geworden en voldeed deze radar niet meer aan de eisen die het KNMI stelt. Voor het nieuwe radarsysteem is dan ook gezocht naar een nieuwe plek. De voormalige toren van de luchtverkeersleiding in Herwijnen in de gemeente Lingewaal bleek aan alle eisen van het KNMI te voldoen. Het zicht rondom voor de neerslagradar is daar beter dan in De Bilt. In de naaste omgeving bevinden zich geen hoge gebouwen en ook op de lange termijn is daar geen hoogbouw gepland.

Om een zo goed mogelijke radardekking van Nederland te krijgen bleek Herwijnen in combinatie met Den Helder de ideale plek te zijn.

De nieuwe radars in Herwijnen en Den Helder maken deel uit van het Europese radarnetwerk zodat de informatie over de neerslag uitgewisseld kan worden met de omringende landen. De radars zijn uitgerust met de nieuwste technieken waardoor de buien gedetailleerder kunnen worden gevolgd. Het nieuwe systeem is in staat om neerslagsoort en nerslagintensiteit nog beter te onderscheiden.

De werking van een radar

Een neerslagradar laat zien waar neerslag valt en hoe intensief die is. Uit een serie beelden kan globaal worden afgeleid in welke richting de buien trekken, wanneer het waar kan gaan regenen of sneeuwen en of de buienactiviteit verandert. De kleuren geven de intensiteit van de neerslag aan. De radar bestaat uit een schotelantenne die ronddraait en voortdurend pulsen uitzendt. Die pulsen worden gedeeltelijk teruggekaatst  door druppels die het signaal treft. Uit het door de schotelantennes ontvangen retoursignaal (echo) kan informatie worden afgeleid over de neerslag. Ook kan er actuele informatie over wind uit worden afgeleid.  

Afnemers en aanbieders

Het KNMI gebruikt de radarbeelden in de weerkamer in De Bilt voor neerslagverwachtingen, waarschuwingen en klimatologische informatie. Daarnaast zijn tal van aanbieders actief, zoals overheidsinstanties, luchtvaart, scheepvaart, recreatie, weerbedrijven, verkeersdiensten en media, die de KNMI-radarbeelden in eigen presentaties aanbieden op internet en mobiele telefoons.

Ruim een halve eeuw radar

Het KNMI was één van de eerste instanties die beschikte over een radar. In de jaren vijftig experimenteerde het KNMI met een radar op de Scheveningse boulevard. In 1959 installeerde het KNMI zijn eerste radar op Schiphol. In 1962 werd ook in De Bilt een radar geïnstalleerd. De beelden werden handmatig bewerkt. In 1980 kreeg het KNMI de eerste digitale neerslagradar en sinds 1989 is het systeem volledig geautomatiseerd. De oude radars zijn geschiedenis en bestaan vandaag de dag niet meer. De huidige radar met schotelantennes in De Bilt en Den Helder is in 1997 in gebruik genomen en wordt dus na twintig jaar vervangen door een volledig vernieuwde radar met schotelantennes in Den Helder en Herwijnen. De toren met de witte bol in De Bilt blijft voorlopig bestaan.

 

Installatie van de radar en de beschermende radome op de toren in Herwijnen foto: Kees Lemcke ©KNMI
Installatie van de radar en de beschermende radome op de toren in Herwijnen foto: Kees Lemcke ©KNMI

Recente nieuwsberichten

 1. Zonnig maar koud

  Mei was tot nu toe relatief koud. Toch was er op sommige dagen veel zon. Hoe is in Nederland het ...

  14 mei 2019 - Nieuwsbericht
 2. CO2: top of flop?

  Zonder CO2 en andere broeikasgassen lag de temperatuur op aarde veel lager. Ze zijn om die reden ...

  07 mei 2019 - Nieuwsbericht
 3. April was zeer zacht met veel zon

  April was zeer zacht, met in De Bilt gemiddeld 10,9 °C tegen normaal 9,2 °C. April is de 13de maa...

  30 april 2019 - Nieuwsbericht
 4. Invloed van vulkaanuitbarstingen op tropische cyclonen

  Zijn vulkaanuitbarstingen van invloed op het aantal en de intensiteit van tropische cyclonen? Ond...

  30 april 2019 - Nieuwsbericht
Toon alle pers- & nieuwsberichten