Nieuwsbericht

KNMI'er Kirien Whan ontvangt Harry Otten innovatieprijs

08 september 2021

Kirien Whan (KNMI) en Kate Saunders (Queensland University of Technology) ontvingen 8 september de Harry Otten Prijs voor hun idee om weerwaarnemingen van burgers te gebruiken om eerder te kunnen waarschuwen voor zware windstoten. De prijs van 25.000 euro - vernoemd naar oud-KNMI'er Harry Otten - is voor innovatie in de meteorologie.

Hun idee - Second Wind: Extending the official wind gust record with citizen science observations - is om waarnemingen van particulieren (crowdsourced data) van windstoten te gebruiken, nieuwe methoden voor kwaliteitscontrole toe te passen en de gegevens te integreren in waarnemingen van standaard meetnetwerken.

Een gedetailleerder beeld van de windstoten kan helpen om eerder en nauwkeuriger te waarschuwen

Windstoten kunnen grote schade aanrichten. Zeven van de acht weerwaarschuwingen (code oranje en rood) die het KNMI in 2018 uitbracht, betrof extreme windstoten. Zware windstoten zijn vaak heel lokaal, tussen de automatische KNMI-weerstations in. Een gedetailleerder beeld van de windstoten kan helpen om het publiek eerder en nauwkeuriger te waarschuwen.


Harry Otten Prijs voor Innovatie in de Meteorologie

Oud-KNMI'er Harry Otten is al meer dan veertig jaar actief in de meteorologie. Hij richtte in 1986 Meteo Consult (MeteoGroup) op. Met de prijs wil Otten een idee steunen dat innovatief, praktisch, realiseerbaar is en meteorologie naar voren brengt in de samenleving.

De prijs werd uitgereikt tijdens de jaarlijkse European Meteorological Society die deze week online plaatsvindt. Het is de vijfde keer dat de Harry Otten Prize - die sinds 2012 bestaat - wordt uitgereikt.

Recente nieuws- en klimaatberichten

 1. Montreal Protocol beschermt ozonlaag en vermindert broeikaseffect

  Op Wereld Ozondag, 16 september, wordt jaarlijks wereldwijd stil gestaan bij de internationale a...

  16 september 2021 - Nieuwsbericht
 2. Australische ‘Black Summer’-bosbranden produceerden bijna dubbel zoveel CO2 als alle Australiërs in een jaar

  Australië werd in de zomer van 2019-2020, ook wel ‘Black Summer’ genoemd, geteisterd door enorm b...

  15 september 2021 - Nieuwsbericht
 3. Siberische bosbranden stoken de broeikas harder op

  Siberië wordt dit jaar door een historisch hoog aantal natuurbranden geteisterd. Deze branden bre...

  14 september 2021 - Nieuwsbericht
 4. Mens telt mee in de wereldwijde waterhuishouding

  De totale hoeveelheid vloeibaar water op land is aan het afnemen. Dat blijkt uit metingen van de ...

  13 september 2021 - Nieuwsbericht
Toon alle nieuws- & klimaatberichten