Het nieuwe weerstation Voorschoten dat op termijn in de plaats komt van het nabijgelegen weerstation Valkenburg (foto: Huub Mizee)
Uitleg over

Automatische weerstations

Het KNMI beschikt over een automatisch meteorologisch meetnet. Over Nederland verspreid heeft het KNMI 35 weerstations op land en 10 op zee om temperatuur, neerslag, wind en mist te meten.

Een automatisch weerstation meet temperatuur, vochtigheid, wind, neerslaghoeveelheid, bewolking, straling, mist en soort neerslag. Deze Nederlandse weerstations verrichten synoptisch waarnemingen. Synoptisch is een samentrekking van synchroon (tegelijkertijd) en optisch. Het zijn waarnemingen die overal op de wereld op hetzelfde tijdstip en op dezelfde manier worden verricht. Dit maakt de op weerkaarten verwerkte uitkomsten onderling vergelijkbaar.

Zicht

Een andere gebruikte naam voor de automatische meetpunten is AVW-stations: Automatisch gegenereerde Visuele Waarneming. Deze stations zijn uitgerust met een Present Weather Sensor (PWS). Deze sensor bepaalt het zicht ter plaatse en wat zicht belemmert: stof in de lucht, mist of neerslag.

Neerslagintensiteit

De PWS meet ook de neerslagintensiteit. Dus hoe hard het regent of sneeuwt en of deze neerslag met tussenpozen valt of continu. 

Wolken

Het automatisch weerstation meet ook de wolkenhoogte. Een hoogtemeter bepaalt de hoogte van de wolkenbasis. Deze informatie is vooral voor de luchtvaart van groot belang. Het vaststellen van veranderingen in de bewolking, zoals de bedekkingsgraad en het niveau van de wolken, is belangrijk voor meteorologen. Dit kan een verandering van weer betekenen.

Onweer

Onweer wordt geregistreerd met een ander meetsysteem. Bliksemdetectiesysteem SAFIR brengt ontladingen en inslagen in kaart. SAFIR is een antenne van twintig meter hoog met apparatuur om elektromagnetische straling te registreren die vrijkomt bij bliksemontladingen.

Actuele weerinformatie

Een groot voordeel van volledig geautomatiseerde waarnemingen is dat de gegevens iedere seconde worden ingezameld. Dit maakt de informatie heel actueel. De ingezamelde gegevens worden bewerkt en zijn elke tien minuten beschikbaar voor gebruik. Ieder uur wordt op basis van deze gegevens een weerrapport gemaakt, weergegeven in een code (synop), voor onderlinge uitwisseling tussen weerdiensten.

Meer uitleg over

  • Vliegtuigen als weerstations

    Vliegtuigen als weerstations

    Vliegtuigen worden steeds vaker gebruikt voor meteorologische waarnemingen. Een internationaal programma zorgt voor automatisering van waarnemingen.
  • De satellietfoto toont een groot deel van de Grote Oceaan. Op een willekeurig tijdstip is hier een groot aantal schepen bezig met het verrichten van hun weerkundige waarnemingen. De posities van de schepen zijn herkenbaar aan de kleine rondjes.

    Scheepswaarnemingen

    Zeeën en oceanen nemen ongeveer 70 procent van het aardoppervlak in beslag. De processen in en boven zee zijn bepalend voor het weer.
Niet gevonden wat u zocht? Zoek in alle uitleg over