Automatisch weerstation Stavoren (Bron: Geuko Boog)
Foto: Geuko Boog
Uitleg over

Automatische weerstations

Het KNMI beschikt over een automatisch meteorologisch meetnet. Over Nederland verspreid heeft het KNMI 35 weerstations op land en 10 op zee om temperatuur, neerslag, wind en mist te meten.

Een automatisch weerstation meet temperatuur, vochtigheid, wind, neerslaghoeveelheid, bewolking, straling, mist en soort neerslag. Deze Nederlandse weerstations verrichten synoptisch waarnemingen. Synoptisch is een samentrekking van synchroon (tegelijkertijd) en optisch. Het zijn waarnemingen die overal op de wereld op hetzelfde tijdstip en op dezelfde manier worden verricht. Dit maakt de op weerkaarten verwerkte uitkomsten onderling vergelijkbaar.

Zicht

Een andere gebruikte naam voor de automatische meetpunten is AVW-stations: Automatisch gegenereerde Visuele Waarneming. Deze stations zijn uitgerust met een Present Weather Sensor (PWS). Deze sensor bepaalt het zicht ter plaatse en wat zicht belemmert: stof in de lucht, mist of neerslag.

Neerslagintensiteit

De PWS meet ook de neerslagintensiteit. Dus hoe hard het regent of sneeuwt en of deze neerslag met tussenpozen valt of continu. 

Wolken

Het automatisch weerstation meet ook de wolkenhoogte. Een hoogtemeter bepaalt de hoogte van de wolkenbasis. Deze informatie is vooral voor de luchtvaart van groot belang. Het vaststellen van veranderingen in de bewolking, zoals de bedekkingsgraad en het niveau van de wolken, is belangrijk voor meteorologen. Dit kan een verandering van weer betekenen.

Onweer

Onweer wordt geregistreerd met een ander meetsysteem. Bliksemdetectiesysteem SAFIR brengt ontladingen in kaart. SAFIR is een antenne van 20 meter hoog met apparatuur om elektromagnetische straling te registreren die vrijkomt bij bliksemontladingen.

Actuele weerinformatie

Een groot voordeel van volledig geautomatiseerde waarnemingen is dat de gegevens iedere seconde worden ingezameld. Dit maakt de informatie heel actueel. De ingezamelde gegevens worden bewerkt en zijn elke 10 minuten beschikbaar voor gebruik. Ieder uur wordt op basis van deze gegevens een weerrapport gemaakt, weergegeven in een code (synop), voor onderlinge uitwisseling tussen weerdiensten.

Meer uitleg over

  • Oplating van een radiosonde in De Bilt door Kees Smith van het KNMI. Rechts op de foto zien we de ballon met de parachute waarmee de sonde (het kastje links) uiteindelijk omlaag komt ©KNMI

    Weerballon of radiosonde

    Elke nacht om 00:00 uur (UT) wordt vanaf het waarneemterrein van het KNMI in De Bilt een weerballon opgelaten. Ze registreren gegevens van de bovenlucht.
  • Het OMI instrument (Bron: Dutch Space & TNO-TPD)

    Ozonmeetinstrument (OMI)

    Het Ozone Monitoring Instrument (OMI) is een satellietinstrument dat sinds 2004 om de aarde draait en metingen doet vanuit de ruimte.
Niet gevonden wat u zocht? Zoek in alle uitleg over