Nieuwsbericht

KNMI maakt seismische data nog beter beschikbaar

13 oktober 2015

Seismische data van bodembewegingen zijn in veel opzichten relevant. Voor betrokken instanties, organisaties of de belangstellende burger. Het KNMI opent vandaag een nieuw portaal waarin ruwe data, dus de gemeten signalen afkomstig van seismometers, voor iedereen beschikbaar komen. Door de onbewerkte datastroom online toegankelijk te maken wil het KNMI tegemoet komen aan de toegenomen wens in de Nederlandse samenleving om vrij toegang te hebben tot maatschappelijk belangwekkende informatie en achtergronden.

De start van dit nieuwe dataportaal past bij de seismologische ambities van het KNMI, waaraan ook de uitbreiding met zeventig nieuwe meetstations in het Groningen-gasveld bijdraagt. Met de nieuwe meetstations wordt de gevoeligheid van het bestaande netwerk vergroot en de nauwkeurigheid van de plaatsbepaling van aardbevingen verbeterd. Met dit uitgebreide netwerk kunnen nu kleinere bevingen worden gemeten dan tot nu toe mogelijk is. Hiermee worden veranderingen in de seismiciteit als gevolg van de gaswinning eerder waargenomen. De eerste 47 nieuwe boorgatstations zijn inmiddels geïnstalleerd. Naar verwachting zullen de resterende 23 stations eind dit jaar worden opgeleverd. In totaal zijn er dan ruim honderd meetstations in Noord-Nederland .

Het KNMI geeft op basis van de metingen aan wat er in de ondergrond gebeurt, wat de magnitude is en de locatie van het hypocentrum. De monitoring van aardbevingen wordt 24/7 elke dag gedaan. Deze gegevens publiceert het KNMI op zijn website en deelt deze informatie met kennisinstellingen voor onderzoek.

Bovenkant van een boorgatstation met seismometers in Groningen. Foto KNMI
Bovenkant van een boorgatstation met seismometers in Groningen. Foto KNMI
Binnenkant van de meetkast van een boorgatstation in Groningen. Foto KNMI
Binnenkant van de meetkast van een boorgatstation in Groningen. Foto KNMI

Boorgatstations en versnellingsmeters

Sinds 1995 zijn er in Groningen en Drenthe boorgatstations. Boorgatstations bevatten seismometers die tot op een diepte van tweehonderd meter in de grond zitten, met op elke 50 meter diepte een seismometer. Bij de 70 nieuwe boorgatstations worden ook versnellingsmeters geplaatst. Deze staan aan het oppervlak en meten heel nauwkeurig de versnelling van de bodem. De versnelling is een maat voor de intensiteit van een beving: dus niet de kracht van de beving maar de mate waarin deze gevoeld wordt.

Duizend aardbevingen geregistreerd

De eerste aardbeving boven het Groningen-gasveld vond plaats vlakbij Assen op 26 december 1986. Sindsdien heeft het KNMI in Noord-Nederland meer dan duizend geïnduceerde aardbevingen geregistreerd. De meeste zijn niet sterker geweest dan 2,0 op de schaal van Richter. De zwaarste aardbeving in Noord-Nederland had een kracht van 3,6 op de schaal van Richter.

Recente nieuws- en klimaatberichten

 1. Herstel van het ozongat is ingezet

  Het herstel van de ozonlaag in het ozongat boven de Zuidpool is ingezet. De atmosfeer bevat nu on...

  06 december 2023 - Klimaatbericht
 2. Het waait vaker uit warme windrichtingen

  Afgelopen herfst was uitzonderlijk zacht met een gemiddelde temperatuur van 12,8 ℃. Alleen de her...

  01 december 2023 - Klimaatbericht
 3. Uitzonderlijke zachte en natte herfst

  Deze herfst was uitzonderlijk zacht en nat. Het was de op één na zachtste herfst sinds het begin ...

  30 november 2023 - Nieuwsbericht
 4. Big data in klimaatonderzoek: hoe veranderen de kansen op extreem weer

  Nederland warmt op. We hebben vaker te maken met hitte en zware buien. Blijkbaar neemt de kans op...

  29 november 2023 - Klimaatbericht
Toon alle nieuws- en klimaatberichten