Waterkeringschade door aardbeving bij Roermond in 1992
Waterkeringschade door aardbeving bij Roermond in 1992. Scheuren in de rechteroever van de Maas bij Leeuwen, tegenover Buggenum. (Bron: Rijkswaterstaat/Henk Bakker)

Zwaarste aardbeving in Nederland 30 jaar geleden

13 april 2022

Bij Roermond vond in de vroege ochtend van 13 april 1992 een aardbeving plaats van 5,8 magnitude op de schaal van Richter. Het is de zwaarste aardbeving ooit in Nederland gemeten.

Het epicentrum van de aardbeving lag enkele kilometers ten zuidenwesten van Roermond, bij Linne en vond plaats op een voor Nederland relatief grote diepte van 15 kilometer. De beving werd dertig jaar geleden gevoeld tot in Tsjechië, Zwitserland, Frankrijk en Engeland.

Natuurlijke aardbeving

De aardbeving werd veroorzaakt door een verschuiving langs de Peelrandbreuk

De beving was een natuurlijke aardbeving door spanningsvelden in de aardkorst. De aardbeving werd veroorzaakt door een verschuiving langs de Peelrandbreuk, de noordoostelijke begrenzing van de Roerdalslenk. Deze slenk loopt van zuidoost naar noordwest door Limburg en Brabant, vanuit Duitsland. Twee grote breuken begrenzen de slenk, de Peelrandbreuk in het noorden en de Feldbissbreuk in het zuiden.

Schade en naschokkken

Veel huizen en gebouwen werden door de aardbeving beschadigd. Vooral in het gebied tussen Roermond, Maaseik en Heinsberg bereikte de intensiteit een waarde van ruim VII op de twaalfdelige Mercallischaal. Onder meer door de solide constructie van huizen en gebouwen bleef de schade, gezien de kracht van de beving, in het algemeen beperkt. Naschokken vonden plaats over een gebied van 100 kilometer vanaf Roermond tot aan Alsdorf, net over de grens in Duitsland. 

Natuurlijke en geïnduceerde aardbevingen

De meeste natuurlijke aardbevingen komen voor in het zuiden van Nederland

De meeste natuurlijke aardbevingen komen voor in het zuiden van Nederland. Naast natuurlijke aardbevingen komen in Noord-Nederland sinds 1986 geregeld geïnduceerde bevingen voor, veroorzaakt door gaswinning. De zwaarste geïnduceerde aardbeving in Nederland met een kracht van 3,6 op de schaal van Richter was op 16 augustus 2012 in Huizinge.

Fragmenten uit een aantal journaals van 13 april 1992:

Waterkeringschade door aardbeving bij Roermond in 1992
Waterkeringschade door aardbeving bij Roermond in 1992. Scheuren in de rechteroever van de Maas bij Leeuwen, tegenover Buggenum. (Bron: Rijkswaterstaat/Henk Bakker)
Overzichtskaart van het getroffen gebied van de aardbeving bij Roermond in 1992
Overzichtskaart van het getroffen gebied van de aardbeving bij Roermond in 1992. De locatie van de beving is met een ster aangegeven. ©KNMI

Recente nieuws- en klimaatberichten

 1. Europa was in 2023 uitzonderlijk warm en nat

  Het jaar 2023 was – wederom – een jaar vol extremen in Europa; één van de natste jaren in de meti...

  22 april 2024 - Klimaatbericht
 2. Toename broeikasgas methaan in hogere versnelling

  Wereldwijd warmt het klimaat op doordat de hoeveelheid broeikasgassen in de atmosfeer steeds verd...

  17 april 2024 - Klimaatbericht
 3. De hoofdmoot van de jaarneerslag

  Alle regen in een jaar opgeteld bedekt Nederland gemiddeld met een laag water van 85 centimeter. ...

  15 april 2024 - Klimaatbericht
 4. Onmisbare metingen op zee staan onder druk

  We gebruiken de Noordzee om te varen, te vissen en energie op te wekken. Maar wist je ook dat vee...

  10 april 2024 - Klimaatbericht
Toon alle nieuws- en klimaatberichten