Uitleg over

Natuurlijke aardbevingen

In het zuiden van Nederland kunnen natuurlijke aardbevingen voorkomen. Deze bevingen ontstaan door verschuivingen in het breuksysteem van de Alpen.

In Nederland komen natuurlijke aardbevingen voor als gevolg van een breukensysteem. De meeste natuurlijke bevingen komen voor in Limburg. Een breukensysteem bestaat uit een horsten- en slenkenstructuur. Een horst is een deel van de aardkorst dat langs een breuk omhoog gekomen is. Een slenk is juist naar beneden gegaan. Door bewegingen van deze breuken ontstaan aardbevingen.

Tektonische krachten

De krachtigste aardbevingen komen voor aan de randen van platen. Nederland ligt midden op de Euraziatische Plaat. Midden op de min of meer stabiele platen kunnen ook aardbevingen voorkomen als gevolg van bewegingen in regionale breukensystemen in de aardkorst. Deze bewegingen ontstaan door tektonische krachten aan de randen van de platen.

Roerdalslenk

In het breukensysteem van de Beneden-Rijnslenk (van Bonn tot in Nederland) is het in ons land vooral de Roerdalslenk, begrensd door de Peelrandbreuk en de Feldbissbreuk, waar de grootste bewegingen plaatsvinden. In Limburg komen door bewegingen van deze breuken jaarlijks meerdere aardbevingen voor.

Roermond 1992

Natuurlijke aardbevingen in Nederland hebben meestal een sterkte van 2 tot 4 op de schaal van Richter. Maar er zijn uitzonderingen. De zwaarst gemeten aardbeving tot nu toe is de aardbeving in Roermond op 13 april 1992. Het epicentrum lag enkele kilometers ten zuidwesten van Roermond. De aardbeving had een kracht van 5.8 op de schaal van Richter.

Aardbevingen door gaswinning

Naast natuurlijke aardbevingen komen in Noord-Nederland sinds 1986 geregeld geïnduceerde bevingen voor, veroorzaakt door gaswinning. 

Meer uitleg over

  • Afbeelding van de tektonische platen op aarde

    Platentektoniek

    Platentektoniek is een geologisch verschijnsel waarbij delen van de aardkorst ten opzichte van elkaar verschuiven. Hierdoor kunnen aardbevingen ontstaan.
  • Epicentrum en hypocentrum

    Epicentrum en hypocentrum

    Het epicentrum is de plaats aan het aardoppervlak loodrecht boven het hypocentrum. Het hypocentrum is het ondergrondse gebied waar een aardbeving ontstaat.
Niet gevonden wat u zocht? Zoek in alle uitleg over