Uitleg over

Natuurlijke aardbevingen

In het zuiden van Nederland kunnen natuurlijke aardbevingen voorkomen. Deze bevingen ontstaan door verschuivingen in het breuksysteem van de Alpen.

In Nederland komen natuurlijke aardbevingen voor als gevolg van een breukensysteem. De meeste natuurlijke bevingen komen voor in Limburg. Een breukensysteem bestaat uit een horsten- en slenkenstructuur. Een horst is een deel van de aardkorst dat langs een breuk omhoog gekomen is. Een slenk is juist naar beneden gegaan. Door bewegingen van deze breuken ontstaan aardbevingen.

Tektonische krachten

De krachtigste aardbevingen komen voor aan de randen van platen. Nederland ligt midden op de Euraziatische Plaat. Midden op de min of meer stabiele platen kunnen ook aardbevingen voorkomen als gevolg van bewegingen in regionale breukensystemen in de aardkorst. Deze bewegingen ontstaan door tektonische krachten aan de randen van de platen.

Roerdalslenk

In het breukensysteem van de Beneden-Rijnslenk (van Bonn tot in Nederland) is het in ons land vooral de Roerdalslenk, begrensd door de Peelrandbreuk en de Feldbissbreuk, waar de grootste bewegingen plaatsvinden. In Limburg komen door bewegingen van deze breuken jaarlijks meerdere aardbevingen voor.

Roermond 1992

Natuurlijke aardbevingen in Nederland hebben meestal een sterkte van 2 tot 4 op de schaal van Richter. Maar er zijn uitzonderingen. De zwaarst gemeten aardbeving tot nu toe is de aardbeving in Roermond op 13 april 1992. Het epicentrum lag enkele kilometers ten zuidwesten van Roermond. De aardbeving had een kracht van 5.8 op de schaal van Richter.

Aardbevingen door gaswinning

Naast natuurlijke aardbevingen komen in Noord-Nederland sinds 1986 geregeld geïnduceerde bevingen voor, veroorzaakt door gaswinning. 

Meer uitleg over

  • Charles Richter

    Magnitudeschalen

    De magnitudeschaal van Richter geeft de kracht van aardbevingen weer. De intensiteitsschaal van Mercalli richt zich op de gevolgen.
  • Seismisch paviljoen in De Bilt in het begin van de twintigste eeuw.

    Seismische meetstations

    Het KNMI heeft verspreid over Nederland verschillende soorten seismische meetstations staan. Ze meten aardbevingen met een magnitude groter dan 2 en zoveel mogelijk kleinere ook.
Niet gevonden wat u zocht? Zoek in alle uitleg over