Nieuwsbericht

Gegevens satellietinstrument Tropomi openbaar

11 juli 2018

De data van het Nederlandse ruimte-instrument Tropomi zijn vanaf 11 juli voor iedereen beschikbaar. Tropomi vliegt in een baan om de aarde op de in oktober vorig jaar gelanceerde Europese aardobservatiesatelliet Sentinel-5P. Wetenschappers en professionele gebruikers kunnen de data gebruiken voor onderzoek en de ontwikkeling van operationele diensten zoals de luchtkwaliteitsverwachting. Tropomi meet de samenstelling van de lucht en levert informatie over de ozonlaag, luchtkwaliteit en het klimaat.

Naast de ruwe meetdata worden gegevens over ozon, stikstofdioxide, koolmonoxide, fijnstof index en wolken nu vrijgegeven. Data van andere stoffen die Tropomi meet komen in de loop van dit jaar beschikbaar. Daarnaast komt er een portaal dat de data van Tropomi van dag tot dag in - voor breder publiek begrijpelijke - beelden laat zien. De Sentinel-5P satelliet is gebouwd onder verantwoordelijkheid van de Europese ruimtevaartorganisatie ESA en onderdeel van het aardobservatieprogramma Copernicus. Alle Copernicus gegevens zijn open data en daarmee zijn ook de data van Tropomi openbaar

Scherper en gedetailleerder dan ooit

Wetenschappers kunnen dankzij Tropomi dag-op-dag vervuilingspluimen volgen

Dankzij Tropomi is Sentinel-5P een enorme stap voorwaarts ten opzichte van eerdere satellieten, doordat het een veel hogere gevoeligheid en veel betere resolutie heeft. Dat is grotendeels de verdienste van de in Nederland ontwikkelde technologie. Daardoor kan nu de luchtkwaliteit op stadsniveau worden gemeten.

Bronnen en omvang van luchtvervuiling zijn wereldwijd scherper in beeld dan ooit. Doordat Tropomi de hele aarde in één dag ziet, wordt een schat aan informatie verzameld. Bijvoorbeeld over smog episodes, vulkaanuitbarstingen, stofstormen en bosbranden. Wetenschappers kunnen dankzij Tropomi dag-op-dag vervuilingspluimen volgen, iets dat voorheen niet mogelijk was. 

Beeld van stikstofdioxide boven Nederland op zondag 8 juli 2018
Figuur 1: Stikstofdioxide (NO2) boven Nederland op 8 juli. De hoogste concentraties zijn in ons land in N- en Z-Holland (donker rood). Het verkeer is minder druk op zondag, daardoor zijn de NO2-concentraties gemiddeld lager dan op andere dagen. ©KNMI
Beeld van stikstofdioxide in de wereld gemiddeld over juni 2018.
Figuur 2: Uitstoot van stikstofdioxide (NO2) over de wereld gemiddeld over juni. ©KNMI

Eerste beelden 

Tropomi is een grotendeels Nederlands ruimte-instrument aan boord van de Europese satelliet Sentinel-5P. De satelliet werd in oktober vorig jaar gelanceerd. Na een aantal maanden van inregelen en kalibreren zijn de gegevens klaar voor gebruik. De eerste beelden lieten al zien dat de Nederlandse technologie van onschatbare waarde is voor gerichte aanpak van luchtvervuiling wereldwijd. 

Samenwerking

De wetenschappelijke leiding is in handen van het KNMI

Tropomi is het vlaggenschip van de Nederlandse ruimtevaart. Het is een samenwerking tussen Airbus Defence and Space Netherlands, KNMI, SRON en TNO, in opdracht van het NSO en ESA. Airbus DS NL is hoofdaannemer voor het ontwerp en de bouw van het instrument. TNO is verantwoordelijk voor het optisch ontwerp. De wetenschappelijke leiding is in handen van het KNMI en SRON. Tropomi wordt gefinancierd door het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Recente nieuws- en klimaatberichten

 1. Het verleden als sleutel voor de toekomst

  De aarde warmt op doordat de hoeveelheid CO2 in de lucht toeneemt. Maar hoe gevoelig het klimaat ...

  28 februari 2024 - Klimaatbericht
 2. Ontbossing en klimaatverandering duwen het Amazoneregenwoud richting een kantelpunt

  Het Amazoneregenwoud is door ontbossing en andere menselijke activiteiten steeds kwetsbaarder gew...

  26 februari 2024 - Klimaatbericht
 3. Luisteren naar de poolwervel

  Uit recent onderzoek blijkt dat de stratosferische poolwervel kan worden gemeten met onhoorbaar, ...

  21 februari 2024 - Klimaatbericht
 4. Nederlandse TANGO-satellieten gaan lokale emissies monitoren

  De Europese ruimtevaartorganisatie (ESA) heeft groen licht gegeven voor de realisatie van de Nede...

  21 februari 2024 - Nieuwsbericht
Toon alle nieuws- en klimaatberichten