Seismologisch_meetnetwerk_Noord-Nederland_2019
Seismische meetstations

Jaaroverzicht aardbevingen 2023

02 januari 2024

In 2023 zijn er in Nederland 62 aardbevingen opgetreden. Het aantal geïnduceerde aardbevingen was 50 en 12 natuurlijke aardbevingen. In het Groningenveld vonden de meeste geïnduceerde aardbevingen plaats, 43 in totaal. Bij Ekehaar (provincie Drenthe) vond in 2023 de zwaarste geïnduceerde beving plaats met een magnitude van 2,2.

Daling ten opzichte van de laatste jaren in Groningenveld

Geïnduceerde aardbevingen zijn het gevolg van menselijk handelen. Het betreft hier veelal de gaswinning. Er waren 9 aardbevingen met een magnitude van boven de 1,5 in Groningen (figuur 2). Een daling ten opzichte van de laatste jaren; in 2022 en 2021 waren het er 12. Bij Zijldijk vond op 12 april 2023 een aardbeving met magnitude 2,1 plaats, dit was de zwaarste beving in het Groningenveld.

Ook het seismisch moment, de totale hoeveelheid vrijgekomen energie, laat dit jaar een daling zien (figuur 3). In 2022 en 2021 vonden er aardbevingen met magnitudes hoger dan 3 plaats. Dit verklaart de daling in het seismische moment in 2023 ten opzichte van deze eerdere jaren.

Het seismisch meetnetwerk in Groningen is in de loop der jaren uitgebreid. Daardoor kunnen er meer en kleinere aardbevingen gemeten worden. Alle aardbevingen van 1,5 en hoger zijn sinds 1991 gemeten. Door naar deze aardbevingen te kijken, kunnen de verschillende jaren met elkaar vergeleken worden.

Figuur 1. Jaarlijks totaal aantal aardbevingen in Groningenveld
Figuur 1. Jaarlijks totaal aantal aardbevingen in Groningenveld
Figuur 2. Jaarlijks totaal aantal bevingen boven 1,5 magnitude in Groningenveld
Figuur 2. Jaarlijks totaal aantal bevingen boven 1,5 magnitude in Groningenveld
Figuur 3. Totaal seismisch moment per jaar
Figuur 3. Totaal seismisch moment per jaar

Aardbevingen kleinere gasvelden

In 2023 vond bij Ekehaar de zwaarste geïnduceerde beving plaats met een magnitude 2,2 

Geïnduceerde aardbevingen traden ook in kleinere gasvelden op. In de provincie Drenthe bij Winde in het Vries gasveld waren er op 22 en 23 augustus aardbevingen met een magnitude van 1,6 en 1,7. Ook in het Drentse gasveld Eleveld waren aardbevingen. Bij Hooghalen (1,9 op 1 oktober) en Ekehaar (1,3 op 23 oktober en 2,2 op 29 oktober).

Natuurlijke bevingen

Er waren in 2023 12 natuurlijke aardbevingen, in 2022 waren dit er 7. Deze aardbevingen zijn het gevolg van de platentektoniek en vonden plaats in Limburg en Noord-Brabant. De magnitudes varieerde tussen de 0,4 en 2,4 (bij Bunde op 23 april).

Aardbevingen in Nederland 2023
Totaal aantal aardbevingen 62
Totaal aantal geïnduceerde aardbevingen (incl. Groningen) 50
Totaal aantal geïnduceerde aardbevingen Groningen-gasveld 43
Totaal aantal natuurlijke aardbevingen 12


Aardbevingen in buitenland

Wereldwijd waren er diverse zware natuurlijke aardbevingen met veel slachtoffers, waaronder in Turkije-Syrië (februari), Marokko (september) en vier zware aardbevingen in Afghanistan (oktober).

 

 

Lees ook het jaaroverzicht weer. De staat van ons klimaat 2023 komt eind januari uit.  

Recente nieuws- en klimaatberichten

 1. Toename broeikasgas methaan in hogere versnelling

  Wereldwijd warmt het klimaat op doordat de hoeveelheid broeikasgassen in de atmosfeer steeds verd...

  17 april 2024 - Klimaatbericht
 2. De hoofdmoot van de jaarneerslag

  Alle regen in een jaar opgeteld bedekt Nederland gemiddeld met een laag water van 85 centimeter. ...

  15 april 2024 - Klimaatbericht
 3. Onmisbare metingen op zee staan onder druk

  We gebruiken de Noordzee om te varen, te vissen en energie op te wekken. Maar wist je ook dat vee...

  10 april 2024 - Klimaatbericht
 4. Verdroging start steeds vroeger in het voorjaar

  Op 1 april start officieel het groeiseizoen. Vanaf die dag houdt het KNMI het neerslagtekort bij ...

  02 april 2024 - Klimaatbericht
Toon alle nieuws- en klimaatberichten