Schapen schuilen in de schaduw onder een boom
Foto: Jannes Wiersema

Juni is het nieuwe juli

23 mei 2022

Sinds begin vorige eeuw is de temperatuur in De Bilt in alle maanden toegenomen, gemiddeld met ruim 1,6 graden. De maand juni is nu even warm als juli in het klimaat van 1930. Daarmee is juni het nieuwe juli.

Alle maanden zijn opgewarmd 

De temperatuur in De Bilt is sinds 1901 in elke kalendermaand gestegen (figuur 1). De variaties in temperatuur van jaar op jaar zijn groot (dunne lijn voor juni). In juni 1991 was het gemiddeld 12,7 graad, een jaar later in juni 1992 maar liefst 17,2 graden, een verschil van bijna vijf graden. Deze variaties hangen samen met toevallige variaties in het overheersende weerstype gedurende die maand. De gestage opwarming door klimaatverandering wordt beter zichtbaar in de trendlijnen die alleen de langzamere variaties laten zien (dikkere lijnen voor alle maanden). 

Maandtemperatuur fluctueert rond een stijgende trend 

De snelheid van de opwarming per maand verschilt sterk van jaar tot jaar. Toevallig een aantal jaren met wat koudere aprilmaanden door wat vaker wind uit het noorden kunnen ervoor zorgen dat de trendlijn tijdelijk minder snel oploopt of zelfs een afkoeling laat zien (zoals in de jaren ’70). Deze toevallige variaties verdwijnen als we over het hele jaar middelen (zwarte lijn). Wat overblijft is een gestage opwarming,  die grotendeels wordt veroorzaakt  door de toenemende  hoeveelheid broeikasgassen in de atmosfeer. 

Juni is nu even warm als zijn warmere buurmaand vroeger was 

Het klimaat bepalen we standaard over een periode van 30 jaar, de klimaatnormaal. De temperatuur in juni in het huidige klimaat (1991-2020) is nu net zo hoog als de temperatuur in juli in het klimaat van begin vorige eeuw (1901-1930) (gekleurde dikke lijnen op de zwarte stippellijn, beide zijn 16,2 graden). Daarmee is juni het nieuwe juli. 

KNMI-klimaatbericht door Peter Siegmund 

Figuur 1. Trendlijnen van de maandgemiddelde temperatuur in De Bilt in 1901-2021. Dikke lijnen: de klimaatnormalen voor juli 1901-1930 en juni 1991-2020. De waarde van de trendlijn in het grijze vlak verandert nog als er nieuwe jaren bijkomen. ©KNMI.

Recente nieuws- en klimaatberichten

 1. Klimaatneutraal zijn, wat betekent dat?

  Als je klimaatneutraal bent, dan draagt wat je doet niet bij aan de opwarming van de aarde. Dat b...

  01 februari 2023 - Klimaatbericht
 2. Recordzachte start van 2023

  Januari begon met de warmste nieuwjaarsdag sinds 1901 in Nederland. In Eindhoven werd het maar li...

  01 februari 2023 - Klimaatbericht
 3. De winter wordt per jaar een dag korter

  Door de klimaatverandering worden de winters als het ware steeds korter. Hoe snel gaat dat?

  26 januari 2023 - Klimaatbericht
 4. Waar blijft die extra energie?

  De aarde warmt op. De energie die onze planeet opneemt van de zon, is namelijk groter dan de afk...

  24 januari 2023 - Klimaatbericht
Toon alle nieuws- en klimaatberichten