vrouw loopt langs overgang strand en zee
©KNMI/Tineke Dijkstra

Nu ook zeespiegelstijging te zien in het klimaatdashboard

04 april 2022

Op zoek naar een actueel beeld van hoeveel de zeespiegel voor de Nederlandse kust is gestegen? En hoe die stijging zich verhoudt tot de wereldgemiddelde stijging? Of wil je de toekomstscenario’s weten voor de zeespiegel? Bekijk dan het klimaatdashboard van het KNMI, waaraan vandaag de zeespiegel is toegevoegd. Het laat zien dat de totale zeespiegelstijging voor de Nederlandse kust tussen 1900 en 2020 ongeveer 25 cm is en dat de scenario’s voor de zeespiegel rond 2100 sterk uiteenlopen van 34 cm tot 1,25 meter boven NAP, afhankelijk van hoe sterk we de uitstoot weten te verminderen.

Het klimaatdashboard is te vinden via knmi.nl/klimaatdashboard en op knmi.nl/klimaat (ook te vinden via de menubalk bovenin). 

Klimaatdashboard met interactieve grafiek

In het klimaatdashboard wordt informatie over heden, verleden en toekomst met elkaar verbonden

Dat het klimaat verandert ervaren we allemaal. In het klimaatdashboard wordt die verandering in getallen uitgedrukt. De grafieken van het klimaatdashboard laten voor verschillende variabelen zien wat de trend is in metingen vanaf 1900 én waar we volgens de KNMI-klimaatscenario's naartoe gaan. Door informatie over heden, verleden en toekomst met elkaar in verbinding te brengen, ontstaat meer inzicht in verschillen tussen trends, natuurlijke variatie en het verschil tussen weer en klimaat. Het stelt het KNMI in staat om het publiek beter te informeren over de risico's van klimaatverandering.

Het klimaatdashboard is in 2020 begonnen met temperatuur, later aangevuld met neerslag en droogte en vandaag staat de zeespiegel erbij.

KNMI klimaatdashboard met zeespiegel in Nederland op 4 april 2022
In dit screenshot liggen de onzekerheidsbanden voor de scenario’s over elkaar. In de live versie verschijnen door met de muis boven de scenario’s te bewegen de getallen voor boven-, midden- en ondergrens voor de 3 scenario’s. ©KNMI klimaatdashboard
KNMI klimaatdashboard met zeespiegel wereldwijd op 4 april 2022
Klimaatdashboard met jaargemiddelde zeespiegel Nederland en wereld ©KNMI

Wat laten de zeespiegelgrafieken zien?  

Jaargemiddelde zeespiegelniveau in Nederland

De grafiek laat het jaargemiddelde zeespiegelniveau in Nederland zien (figuur 1, lichtblauwe lijn) en de indicatieve zeespiegelscenario's rond 2050 en rond 2100 uit het Klimaatsignaal’21. Zowel in de waarnemingen als in de scenario’s is de bodemdaling inbegrepen. 

De waarnemingen (jaarlijkse waarden) fluctueren als gevolg van natuurlijke variaties in onder andere de windrichting, windsnelheid en luchtdruk. De lange termijn trend (donkerblauwe lijn) in deze metingen gaat omhoog. De totale zeespiegelstijging voor de Nederlandse kust is tussen 1900 en 2020 ongeveer 25 cm. 

De bovengrens van het hoge uitstootscenario waarbij emissies tot circa 2090 nog blijven stijgen, komt in 2100 uit op 1,25 meter ten opzichte van NAP. Als we in de komende decennia de reeds gemaakte afspraken over het verminderen van de uitstoot weten door te zetten, dan blijft de zeespiegel tot 2100 waarschijnlijk onder de 1 meter ten opzichte van NAP. Het scenario SSP1-2.6, waarin de uitstoot sterk wordt verminderd, geeft voor 2100 een niveau van 34-85 cm ten opzichte van NAP. 

Op dit moment baseren we het klimaatdashboard nog op de indicatieve scenario’s uit het Klimaatsignaal’21. In 2023 worden die vervangen door de KNMI’23-klimaatscenario’s. 

Jaargemiddelde zeespiegelniveau in Nederland en wereldwijd

Figuur 2 toont dezelfde langetermijntrend die we in figuur 1 voor Nederland laten zien, inclusief bodemdaling, maar nu met de wereldgemiddelde zeespiegel erbij. 

De paarse lijn is de reconstructie van de wereldgemiddelde zeespiegel gebaseerd op een combinatie van gegevens van getijdestations en satellietwaarnemingen. Er bestaan meerdere internationale reconstructies van de wereldgemiddelde zeespiegel, die dicht bij elkaar liggen. Wij geven de meest actuele internationale reconstructie. 

De zwarte lijn is de wereldgemiddelde zeespiegel op basis van satellietwaarnemingen (NASA). 

De grafiek laat zien dat de zeespiegel wereldgemiddeld tussen 1901 en 2018 met ongeveer 20 cm is gestegen, met een zeer waarschijnlijke bandbreedte van 15 tot 25 cm. 

Recente nieuws- en klimaatberichten

 1. Vijf jaar na het nationale hitterecord van 40,7℃

  De zomer van 2024 heeft tot nu toe nog geen langdurige of intense hitte gekend. Vijf jaar geleden...

  24 juli 2024 - Klimaatbericht
 2. Canadese bosbrandrook kleurt onze zonsondergang

  Deze maand pakten dikke rookwolken zich samen boven de bossen in Oost-Canada. Binnen zeven dagen ...

  23 juli 2024 - Klimaatbericht
 3. Early Warning Podcast - vervolg op succesvolle KNMI-podcastserie

  Het klimaat verandert en dat merken we bijna iedere dag. Het KNMI is de afgelopen jaren veranderd...

  22 juli 2024 - Nieuwsbericht
 4. 200 jaar geleden is het broeikaseffect ontdekt

  Hoera, het broeikaseffect is tweehonderd jaar oud! Of in ieder geval de eerste beschrijving ervan...

  17 juli 2024 - Klimaatbericht
Toon alle nieuws- en klimaatberichten