Klimaatbericht

Klimaatverandering persoonlijk gemaakt

28 juli 2020

De coronacrisis laat zien dat we als samenleving heel snel op acute dreiging kunnen reageren. De oorzaak en negatieve gevolgen van klimaatverandering zijn al heel lang bekend, desondanks blijkt het nemen van maatregelen steeds weer ingewikkeld. Dat komt doordat klimaatverandering geen acute dreiging geeft, onze hersenen zijn niet goed in het inschatten van abstracte risico’s. Met een persoonlijke klimaatanalyse laat ik zien dat klimaatverandering geen ver-van-mijn-bed-show is.

Klimaatverandering hier en nu

Klimaatverandering lijkt soms een probleem voor de toekomst, of een probleem voor andere delen van de wereld. Natuurlijk horen we over bosbranden in Australië, hittegolven in het Arctisch gebied, en projecties van extreme zeespiegelstijging aan het eind van de eeuw. Maar hier? En nu?

Ook in Nederland is de kans op hitte, droogte, en elfstedenweer al veranderd door de menselijke invloed op het klimaat. Onze steden voeren klimaatstresstests uit; het programma Ruimte voor de Rivier laat zien dat Nederland nog altijd kampioen klimaatadaptatie is. Mitigerende maatregelen om verdere klimaatverandering te beperken, zoals het verminderen van CO2-uitstoot, blijven nog wel nodig.

Veranderingen in mooi weer

Om het nog wat persoonlijker te maken, heb ik eens uitgezocht hoe het weer waar ik persoonlijk van houd beïnvloed wordt door klimaatverandering. Ik ben graag buiten, en heb dan het liefst warm (maar niet té warm) en droog weer. Klimaatwetenschap is kwantitatief, dus daar horen criteria bij: een maximumtemperatuur tussen 18 en 30°C, een dauwpuntstemperatuur onder 20°C en niet meer dan 1 millimeter regen.

In Nederland vallen deze mooi-weerdagen bijna allemaal in de zomer en het aantal neemt door klimaatverandering iets toe (Figuur 1). Maar op een vakantielocatie nabij de Middellandse Zee, bijvoorbeeld Rome, ziet dat er heel anders uit. ‘s Zomers is het daar te warm, waardoor mooi weer vooral in de lente en herfst voorkomt. Klimaatverandering zorgt in Zuid-Europa voor een afname van het aantal mooi-weerdagen (Figuur 2). Wereldwijd is de balans negatief, klimaatverandering zorgt voor een afname van het buitenspeelweer waar ik zo van houd.

 

KNMI-klimaatbericht door Karin van der Wiel

Figuur 1: Grafiek van jaarlijkse cyclus van kans op mooi weer en kans aan de hand van afzonderlijke criteria, en van verandering van de kans op mooi weer aan het eind van de eeuw (2081-2100 t.o.v. 1986-2005).
Figuur 1: Boven: jaarlijkse cyclus van kans op mooi weer (zwarte lijn) en kans aan de hand van afzonderlijke criteria (gekleurde lijnen). Onder: verandering van de kans op mooi weer aan het eind van de eeuw (arcering, 2081-2100 t.o.v. 1986-2005). ©KNMI
Figuur 2: Verandering van het aantal mooiweerdagen in de zomermaanden juni-juli-augustus aan het eind van de eeuw (2081-2100 t.o.v. 1986-2005, middenscenario voor broeikasgasuitstoot RCP4.5, GFDL HiFLOR klimaatmodel).
Figuur 2: Verandering van het aantal mooiweerdagen in de zomermaanden juni-juli-augustus aan het eind van de eeuw (2081-2100 t.o.v. 1986-2005, middenscenario voor broeikasgasuitstoot RCP4.5, GFDL HiFLOR klimaatmodel). ©KNMI

Recente nieuwsberichten

 1. Het klimaatverhaal van 2020

  De titel van het KNMI jaaroverzicht van het weer voor 2020 was ‘recordwarm en zeer zonnig’. Hoe p...

  26 januari 2021 - Klimaatbericht
 2. Hoe noordelijk landijs communiceert met Antarctica

  Hoewel de afstand tussen de poolgebieden op het noordelijk en zuidelijk halfrond vele duizenden k...

  19 januari 2021 - Klimaatbericht
 3. Wereldtemperatuur 2020 op eerste of tweede plaats

  De Wereld Meteorologische Organisatie concludeert uit vijf verschillende datasets dat de gemiddel...

  18 januari 2021 - Klimaatbericht
 4. Winterse kansen door opwarming in stratosfeer

  Wordt het nog koud deze winter? De langetermijnverwachtingen voor de winter krijgen steeds meer a...

  14 januari 2021 - Klimaatbericht
Toon alle pers- & nieuwsberichten