fiesters trotseren de storm op de erasmusbrug in rotterdam
Foto: Tineke Dijkstra
Uitleg over

Naamgeving van stormen

Stormen waarvoor het KNMI een code oranje of rood voor windstoten uitgeeft, krijgen een naam. In uitzonderlijke gevallen kan een storm ook bij code geel een naam krijgen. Veelgestelde vragen over de naamgeving van stormen.

Een stormseizoen loopt van 1 september tot september. Hieronder de namenlijst voor stormseizoen 2023-2024. Voor de toelichting bij de Nederlandse inbreng bekijk het nieuwsbericht van 1 september 2023.

Stormnamen 2023-2024
Lijst met stormnamen 2023-2024
Agnes
Babet
Ciarán (spreek uit: Kieran)
Debi
Elin
Fergus
Gerrit
Henk
Isha
Jocelyn
Kathleen
Lilian
Minnie
Nicholas
Olga
Piet
Regina
Stuart
Tamiko
Vincent
Walid

Waarom krijgen stormen een naam?

Met de stormnamen willen we het bewustzijn van gevaarlijk weer vergroten. Door herkenbaarheid hopen we zoveel mogelijk mensen te bereiken met onze waarschuwing voordat het weer toeslaat. Het benoemen van stormen door het KNMI kan de communicatie van naderend gevaarlijk weer via de media en andere overheidsinstanties helpen. De voortgang van de storm is daardoor gemakkelijker te volgen via de media, social media en online. Zeker als ons land te maken heeft met meerdere stormen achter elkaar. 

Een kwart van de Nederlanders vindt het handig als een storm een naam heeft. Bijna de helft (45%) staat hier neutraal in. Mensen in de leeftijd 18 tot 39 jaar zijn vaker voorstander van stormnamen. Dit blijkt uit onderzoek naar onze weerwaarschuwingen in 2023. Uit eerder onderzoek in Groot-Brittannië blijkt dat naamgeving van stormen het bewustzijn van gevaarlijk weer verhogen, een consistente boodschap aan het publiek geeft en mensen ertoe aanzet actie te ondernemen om schade en letsel te voorkomen.

Wanneer krijgt een storm een naam?

De criteria voor het benoemen van stormen is gebaseerd op een combinatie van zowel de impact die het weer kan hebben als de kans dat het weer optreedt. Een storm krijgt een naam bij een code oranje of code rood voor windstoten. In uitzonderlijke gevallen kan een storm ook bij code geel een naam krijgen, bijvoorbeeld wanneer Groot-Brittannië of Ierland een storm een naam geeft die ook in Nederland tot onstuimig weer kan leiden of wanneer er een verwachting is van een mogelijke opschaling naar code oranje op een bepaald moment binnen code geel. Als een storm die hier impact kan gaan geven al een naam heeft gekregen van een andere Europese groep nemen wij deze naam over. 

Waarom sluit het KNMI aan bij Groot-Brittannië en Ierland?

Vanuit EUMETNET, een netwerk van Europese Nationale Meteorologische Diensten, wordt een systeem ontwikkeld met stormnamen voor heel Europa.Momenteel zijn er vijf actieve groepen in Europa, waarbij steeds meer landen aansluiten. Nederland (KNMI) maakt deel uit van de westgroep, daarin werken Groot-Brittannië (Met Office) en Ierland (Met Éireann) al langer samen. Wij hebben ons aangesloten bij de westgroep omdat in ons land de meeste stormen uit het westen komen.

Waarom zijn er geen stormen met de letters Q, U, X, Y en Z?

Om te voldoen aan de internationale afspraken voor stormnamen van het National Hurricane Center, zijn er geen namen die beginnen met de letters Q, U, X, Y en Z. Dit zorgt voor consistentie voor de officiële naamgeving van stormen in de Atlantische Oceaan.

Hoe worden de namen gekozen?

In Groot-Brittannië en Ierland kan het publiek suggesties voor namen insturen. Daaruit zijn de populairste geselecteerd. In Nederland heeft het KNMI een lijst opgesteld. Van de namen van de drie landen is een definitieve lijst gemaakt. Dit jaar heeft het KNMI voor het eerst het publiek betrokken bij de namen. Bezoekers aan onze open dag in oktober 2022 konden suggesties inzenden, daaruit is een aantal namen geselecteerd.

Waarom verschijnt er ieder jaar een nieuwe lijst met namen?

De kans is klein dat de hele lijst met namen gebruikt wordt. Toch verschijnt elk jaar in september - aan het begin van het stormseizoen - een nieuwe namenlijst. Hiermee voldoen we aan de internationale standaard van de Wereld Meteorologische Organisatie (WMO). Er zijn zes centra over de wereld die storm/orkaan namen monitoren. Het National Hurricane Center, waarmee het KNMI samenwerkt, doet dit voor de Atlantische Oceaan en een klein deel van de Grote Oceaan. Daarnaast kan het zijn dat in de toekomst de verschillende groepen in Europa worden uitgebreid en dat houdt in dat het gebied waarin stormen kunnen voorkomen groter wordt en er dus meer namen gebruikt kunnen worden. 

Hoe vaak komen stormen voor?

In Nederland komen stormen een paar keer per jaar voor. Het stormseizoen loopt van september tot september. Het afgelopen seizoen was er maar één storm in Nederland. In de twee stormseizoenen daarvoor kregen elk seizoen vier stormen een naam in Nederland. Het eerste seizoen, 2019-2020, hadden we één storm met een naam: Ciara, op 9 februari 2020. Het kan ook zijn dat een storm in Groot-Brittannië of Ierland een naam krijgt, maar ons land niet bereikt of hier niet tot een waarschuwing leidt. 

Neemt de wind in Nederland toe? Wat is de invloed van klimaatverandering op stormen?

Klimaatverandering door de opwarming van de aarde heeft vooralsnog weinig invloed op de windsterkte in Nederland. Klimaatmodellen laten voor de toekomst geen toename zien van de windsterkte. De waarnemingen laten een afname van de wind zien in het binnenland. Deze afname komt deels door de verruwing van het landschap: meer gebouwen remmen de wind af. 

De kans op stormen wordt dus niet groter door klimaatverandering. Wel neemt in een warmer klimaat de hoeveelheid neerslag toe die met deze stormen gepaard gaat. De hoogte van stormvloeden neemt in de toekomst wel toe: de wind boven zee heeft geen trend maar de zeespiegel stijgt. 

Hoe zit het met orkanen die uiteindelijk als storm ons land bereiken?

Als een storm een overblijfsel is van een tropische storm of orkaan met de naam X en hij die de Atlantische Oceaan is overgestoken, verwijzen wij naar deze storm als bijvoorbeeld ‘ex-orkaan X’. Dit doen we om verwarring over naamgeving te voorkomen. 

Hoe zit het met namen van stormen in de rest van Europa?

Het KNMI neemt sinds september 2019 deel aan een samenwerkingsverband van EUMETNET, een netwerk van Europese Nationale Meteorologische Diensten, waarbij stormen een naam krijgen. EUMETNET streeft naar een systeem ontwikkeld met stormnamen voor heel Europa. Momenteel zijn er vijf actieve groepen in Europa. Nederland (KNMI) maakt samen met Groot-Brittannië (Met Office) en Ierland (Met Éireann) deel uit van de westgroep, omdat in ons land de meeste stormen uit het westen komen.

De zuidwestgroep wordt gevormd door België, Luxemburg, Frankrijk, Spanje en Portugal. In de noordgroep zitten Denemarken, Zweden en Noorwegen. Sinds 2021 zijn er ook twee nieuwe groepen rond de Middellandse Zee. De centraalgroep met Italië, Slovenië, Kroatië, Noord-Macedonië, Montenegro en Malta. En de zuidoostgroep met Griekenland, Cyprus en Israël. Iedere groep heeft zijn eigen namenlijst, maar als de storm zich van het ene naar het andere gebied verplaatst behoudt deze zijn eerst gegeven naam. Duitsland behoort niet tot een groep, zij hebben een commercieel systeem voor stormnaamgeving.

Huidig stormseizoen 2023-2024

Storm Datum Waarschuwing
Babet 18 oktober 2023 Vanaf 18 oktober trok storm Babet over de Britse Eilanden noordwaards richting Denemarken en Zweden. In Nederland kwam het niet tot een storm, maar het lagedrukgebied veroorzaakte wel veel wind en neerslag in het hele land. Storm Babet zorgde vervolgens voor een uitzonderlijk sterke oostenwind, waardoor onder andere veerboten naar de Wadden last hadden van extreem laagwater.
Ciarán 2 november 2023 Code oranje in Zeeland, Zuid-Holland, Noord-Holland en het Waddengebied. Code geel in Noord-Brabant, Limburg, Utrecht, Gelderland, Flevoland en Groningen. 
Elin 9 december 2023 Storm Elin zorgde voor windstoten in het Waddengebied (code geel) 
Pia  21 december 2023 Storm Pia, benoemd door het weerinstituut van Denemarken, zorgde voor zeer zware windstoten. In het hele land stond code geel hiervoor uit. Het was een bijzondere dag en nacht, met name door de hoge waterstanden. Zo gingen alle 6 de stormvloedkeringen van Rijkswaterstaat dicht.
Gerrit 27 december 2023 Storm Gerrit zorgde voor code geel vanwege windstoten in Noord-Holland, het Waddengebied, Friesland en Groningen. 
Henk 2-3 januari 2024

Code oranje in Noord-Holland, Friesland, het Waddengebied en het IJsselmeergebied.

Isha 21-22 januari 2024 Storm Isha zorgde voor code oranje vanwege zeer zware windtoten in Noord-Holland en het Waddengebied.
Jocelyn 23-24 januari 2024 Storm Jocelyn zorgde voor code geel vanwege zware windstoten in het hele land. 
Louis  22 februari  Storm Louis, benoemd door het Franse weerinstituut zorgde voor code oranje in het hele land vanwege zeer zware windstoten. 

 

Terugblik stormseizoen 2022-2023

 

Storm Datum Waarschuwing
Poly 5 juli 2023 Code rood in Noord-Holland, Flevoland, Friesland en het IJsselmeergebied. Code oranje in Zuid-Holland, Groningen, Drenthe en Overijssel. Code geel in de rest van het land.

Afgelopen seizoen bereikte storm Poly ons land. Duitsland heeft dit lagedrukgebied al een naam gegeven. Als een storm die hier impact kan gaan geven al een naam heeft gekregen van een andere Europese groep nemen wij deze naam over. 

Terugblik stormeizoen 2021-2022

Storm Datum Waarschuwing
Corrie 31 januari 2022 Code oranje in Noord-Holland, Friesland, het Waddengebied en het IJsselmeer, code geel in de rest van het land.
Dudley 16 februari 2022 Code geel in het hele land.
Eunice 18 februari 2022 Code rood in Zeeland, Zuid-Holland, Noord-Holland, Friesland, Flevoland, het IJsselmeergebied en het Waddengebied. Code oranje in de rest van het land m.u.v. Limburg, daar geldt code geel. 
Franklin 20 februari 2022 Code oranje in Zeeland, Zuid-Holland, Noord-Holland  en IJsselmeergebied, code geel in de rest van het land.

In februari 2022 raasden in vier dagen tijd drie stormen over ons land: Dudley, Eunice en Franklin. Storm Eunice staat in de top 3 zwaarste stormen in ruim vijftig jaar. In een deel van het land waarschuwden we 18 februari 2022 met een code rood. De eerste storm van het seizoen was Corrie. Op 31 januari 2022 stond hiervoor code oranje uit in een deel van het land. 

De namen die Nederland dit seizoen heeft ingebracht staan in het nieuwsbericht Stormnamen 2021-2022.

Terugblik stormseizoen 2020-2021

Storm Datum Waarschuwing
Odette (overgenomen van de zuidwestgroep) 25 september 2020 Code geel in Zeeland en Zuid-Holland
Bella  27 december 2020 Code geel in het hele land
Christoph 20 en 21 januari 2021 Code geel in Noord-Holland en Waddengebied
Darcy 7 februari 2021 Code rood in heel Nederland

Dit seizoen hadden we een bijzondere situatie met (sneeuw)storm Darcy, waarvoor het KNMI op 7 februari in het hele land code rood uitgaf. Andere stormen die een naam kregen waren Christoph op 20 en 21 januari (code geel in Noord-Holland en het Waddengebied) en Bella op 27 december 2020 (code geel in het hele land). Zeeland en Zuid-Holland kregen op 25 september 2020 te maken met storm Odette, die naam werd overgenomen uit de zuidwestgroep waar onder andere België deel van uitmaakt. In totaal kwamen we in dit seizoen tot de letter E. De stormen Aiden en Evert bereikten Nederland niet. 

De namen die Nederland dit seizoen heeft ingebracht staan in het nieuwsbericht Stormnamen 2020-2021.

Terugblik stormseizoen 2019-2020 (het eerste seizoen)

Storm Datum Waarschuwing
Ciara 9 februari 2020 Code oranje in het hele land

In februari 2020 was de wind bovengemiddeld sterk. Doordat op grote hoogte een sterke straalstroom aanwezig was, was het een komen en gaan van lagedrukgebieden in onze regio. Eén keer gaven we een code oranje uit voor (zeer) zware windstoten: op 9 februari 2020 trok storm Ciara over ons land. Dit was de eerste storm in Nederland die een naam kreeg. In dit stormseizoen kwamen we tot de letter F. De stormen Atiyah, Brendan en Ellen bereikten Nederland niet. Storm Dennis (16 februari, een week na Ciara) en Francis (25 en 26 augustus) zorgde hier wel voor zware windstoten, maar daarvoor gaven we geen code oranje uit. 

Na evaluatie van het eerste stormseizoen hebben we de drempel voor naamgeving verlaagd. Een storm kan in sommige gevallen ook een naam krijgen bij code geel. 

De namen die Nederland dit seizoen heeft ingebracht staan in het nieuwsbericht Stormen krijgen namen in samenwerking met Groot-Brittannië en Ierland.

Waarom was in 2020 Ciara de eerste storm en niet Atiyah, de eerste naam op de lijst?

Het land dat de storm het eerst bereikt, geeft de storm een naam. Omdat de namenlijst in Groot-Brittannië, Ierland en Nederland gebruikt wordt, kan het zijn dat – in dit geval van Atiyah - Ierland een storm een naam geeft en die storm Nederland niet bereikt of hier niet tot een waarschuwing leidt.

Niet gevonden wat u zocht? Zoek in alle uitleg over